WorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five Profile perustuu nykyaikaiseen, laajimmin tutkittuun persoonallisuustutkimukseen, jossa arvioidaan seuraavat persoonallisuuden 5 pääpiirrettä:

  • reagointiherkkyys
  • ekstroversio
  • uutuushakuisuus
  • mukautuvuus
  • päämäärätietoisuus

Viiden pääpiirteen lisäksi arvioidaan yhteensä 23 alapiirrettä.

Persoonallisuusanalyysi ei mittaa henkilön suorituskykyä, vaan se arvioi luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita esim. reagointitapaa, palautumista ym. joiden kautta on hyvä pohtia missä työtehtävissä ja tilanteissa parhaiten viihtyisi ja millaiset tilanteet puolestaan vievät kohtuuttomasti energiaa.

Analyysi lisää itsetuntemusta ja on oivallinen työkalu esimerkiksi urasuunnitelmissa. Organisaatioissa se auttaa kokonaisia tiimejä ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisia persoonia ja jokaisen luontaisia vahvuuksia. Oiva apu se on myös rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coaching vaikuttavuuden tehostajana!

Yksi keskeinen tulos Big Five -tutkimuksista on, että ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisuuteensa.

Kysely sisältää yhteensä 94 kysymystä ja vastaamiseen kuluu noin 10-15 minuuttia. Vastaamisen jälkeen käymme analyysin yksityiskohtaisesti läpi (noin 1 tunti).