Tietosuojaseloste

Libélula -yrityksen 25.2.2023 päivitetty tietosuojaseloste ja tietosuojakäytäntö, joka vastaa Euroopan Unionin 25.5.2018 voimaan astunutta tietosuoja-asetusta (GDPR).

Rekisterin ylläpitäjä:
Libélula
Y-tunnus: 1940449-4

Rekisterin yhteyshenkilö:
Krista Delgado
krista@libelula.fi

Rekisterin nimi:
Libélula Rentoutuskeskus asiakkaat

Rekisterin pitämisen peruste ja tarkoitus:
• Markkinointi sähköpostin välityksellä ja ajanvaraukset äänirentoutuksiin.
• Henkilötietojen kerääminen auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin.
• Tietoja käsitellään asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamiseen tai palveluiden markkinoimiseen.

Ajanvarausjärjestelmä on äänirentoutusten varaamista varten ja Visma Passeli Oy:n DigitalBooker -ajanvarausjärjestelmä ilmoittaa ja kysyy tietojen käyttämisestä ennen varausjärjestelmään kirjautumista. Jos henkilö on antanut luvan, Libélula voi lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä myös DigitalBooker -järjestelmästä saadun markkinointiluvan kautta.

Sähköpostilistaa hyödynnetään markkinointiin. Sähköpostilistalle liittyminen on vapaaehtoista ja siitä voi poistua, milloin haluaa lähetyksessä olevan ohjeen mukaisesti tai ilmoittamalla siitä suoraan rekisterin ylläpitäjälle krista@libelula.fi. Henkilö itse hyväksyy markkinoinnin hyödyntämisen liittyessään sähköpostilistalle.

Mitä tietoja käsitellään:
Libélula käsittelee vain välttämättömiä henkilötietoja, jotka henkilö on itse suostumuksellaan antanut. Näitä tietoja ovat:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Visma Passeli DigitalBooker -ajanvarausjärjestelmä kysyy tietyssä tapauksessa puhelinnumeroa: Kun Visma Passeli Oy:n Digital Booker ajanvarausjärjestelmään luo tilin, vaatii ajanvarausjärjestelmä sekä sähköpostiosoitteen että puhelinnumeron. Halutessaan asiakas voi varata tunnin myös tilapäisenä asiakkaana, jolloin oman nimen syöttäminen riittää (ei tarvitse syöttää sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa). Ajanvarausjärjestelmä kysyy puhelinnumeron, sillä ajanvarausjärjestelmässä on SMS-viestien lähetyspalvelu. Itse syötetyt puhelinnumerot tulevat näkyviin varausjärjestelmän lähettämään sähköpostiin Libélula – Rentoutuskeskuksen varauksen tekemisen yhteydessä, jos henkilö on luonut tilin DigitalBooker -ajanvarausjärjestelmään, mutta nämä sähköpostit poistetaan säännöllisin väliajoin tuntien jälkeen (viimeistään kuukausittain), eikä puhelinnumero ole kuin Visma Passeli Oy:n ylläpitämässä DigitalBooker -ajanvarausjärjestelmässä rekisterissä. Ainoastaan Libélulan Krista Delgadolla on pääsy DigitalBookeriin syötettyihin henkilötietoihin.

Mistä tieto on peräisin:
Tietoja kerätään, kun ilmoittautuu sähköpostilistalle tai ilmoittautuu äänirentoutukseen ajanvarausjärjestelmässä.

Kuka käsittelee tietoja:
Libélula on yhden toimijan yritys, joten vain rekisterinpitäjä käsittelee tietoja.

Libélula käyttää seuraavia palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä, joten he käsittelevät tietoja omien ehtojensa mukaisesti:
• Visma Passeli Oy (DigitalBooker -ajanvarausjärjestelmä)
• MailChimp (sähköpostilista)
Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja. Libélula ei luovuta tai jaa tietoja kolmansille osapuolille. Libélula ei koskaan myy tietoja kenellekään.

Tietojen käsittelyaika
• Tietoja käsitellään vain niin kauan kuin Libélula tarvitsee niitä rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa tai asiakas poistaa ne itse tai poistuu sähköpostilistalta.
• Henkilötiedot voi poistaa sähköpostilistalta jokaisessa markkinointiviestissä poistumislinkin kautta tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: krista@libelula.fi.
• Asiakas voi poistaa tietonsa itse Visma Passeli Oy:n DigitalBooker ajanvarausjärjestelmästä itse tai ottamalla sähköpostitse yhteyttä DigitalBookeriin.
• Visma Passeli Oy:n DigitalBooker säilyttää tietoja asiakkuuden jatkumisen ajan tai kunnes asiakas poistaa tietonsa itse.
• Libélula – Rentoutuskeskuksen sähköpostiin tulevat ajanvarausilmoitukset poistetaan sähköpostista kuukausittain.

Rikkomuksista ilmoittaminen:
Valitettavasti mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Libélula ei pysty takaamaan 100% turvallisuutta. Libélula on velvoitettu ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

Libélula päivittää ja ylläpitää digitaalista tietosuojaa ja laitteiden turvallisuutta sekä mm. käyttää monimutkaisia salasanoja ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti.

Henkilön omat velvollisuudet:
Henkilön tulee itse varmistaa omien tiliensä tietoturva sekä turvallisuus käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti sekä säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

Henkilön oikeudet:
• Tiedonsaantioikeus
• Käsittelyn rajoittamisen oikeus
• Korjausoikeus
• Oikeus tulla unohdetuksi
• Suostumuksen peruuttamisen oikeus
• Tietojen siirto-oikeus

Lisätietoja
Ensisijaisesti rekisteriin liittyvissä kysymyksissä tai pyynnöissä voit olla yhteydessä sähköpostilla krista@libelula.fi. Henkilöllä on oikeus olla yhteydessä myös tietosuojavaltuutetun toimistoon.