Maslach Burnout Toolkit™

Huomaatko tarttua työuupumuksen riskitekijöihin ajoissa?

Voimme vähentää poissaoloja, lähtöä ja vaihtuvuutta. Tästä syystä työuupumusta aiheuttaviin tekijöihin on tärkeätä kiinnittää huomiota organisaatiotasolla. Jaksamista rapauttaviin juurisyihin kannattaa puuttua jo ennen kuin uupumisesta koituu vakavia seurauksia yksilöille ja organisaatiolle.

Maslach Burnout Inventory (MBI), ’työuupumuksen arviointimenetelmä’, on kansainvälisesti tunnetuin, käytetyin ja tutkituin (Maslach & Leiter) työuupumuskysely. MBI-asteikolla arvioidaan, miten usein koetaan:

  • uupumusasteista väsymystä (kadonnut energia)
  • kyynistyneisyyttä (kadonnut into)
  • ammatillista itsetuntoa (kadonnut itseluottamus)

Areas of Worklife (AWS), ‘työelämän osa alueet’, on lyhyt MBI:tä täydentävä kyselylomake, jonka luotettavuus ja pätevyys on osoitettu useissa ammatillisissa ympäristöissä. Se arvioi työntekijöiden käsityksiä työpaikan ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, kokevatko he työnimua vai työuupumusta.

Suomessa joka neljäs kokee työuupumuksen oireita. Työuupumuksen ennaltaehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää yksilöille ja organisaatioille. Tarttumalla työuupumuksen riskitekijöihin ennaltaehkäisevällä otteella voimme tehdä hyvinkin paljon; lisätä hyvinvointia, parantaa tyytyväisyyttä ja työn laatua. 

Kysely sisältää yhteensä 44 kysymystä ja vastaamiseen kuluu noin 10-15 minuuttia. Vastaamisen jälkeen käymme analyysin yksityiskohtaisesti läpi (noin 1 tunti).